MENÜ

Akár online ( skype; msn ), akár személyes terápiáról/konzultációról is legyen szó, mindkét esetben elmondhatjuk a következőket:


1-1 alkalom kb. 60 perc időtartamú. A munka minden esetben egyedi állapotfelmérést és egyedi megoldási javaslattételt (terápiás/konzultációs munkaterv) igényel. Általában mégis elmondható, hogy a teljes terápiás munkakapcsolat kb. 10 találkozást jelent. Az első négy alkalom esetében célszerű kéthetente találkozni, majd ezt követően havonta egyszer. Így összességében elővételezhetjük, hogy kb. 8 hónap elteltével várható a munka teljes befejezése… Érzékelhető rész – eredményeket azonban már "illik" korábban is elérni (ez felelőssége mind a terapeutának, mind pedig a segítséget igénylő(k)nek, nevezetesen az aktivitásnak).

Amint az imént említettem, minden eset egyedi megközelítést és személyre szabott vezetést-kísérést igényel (különböző módszerek és eszközök alkalmazásával), azonban itt is megfogalmazható a munka általános, fő irányvonala: alapvető cél, hogy a segítséget kérő(k) megérthessék és beláthassák, hogy mi is áll ténylegesen a probléma hátterében, mi húzódik meg a látható – érzékelhető konfliktus mélyén. Ezt követően törekszünk arra, hogy a megértett, feltárt problémát érzelmileg átdolgozzuk, s hogy e probléma a továbbiakban elkerülhető/kézben tartható legyen. Ezektől és ezek után várhatjuk, hogy a jelenlegi terhelt helyzetben pozitív irányú változás következzék be.

Az eddigieket látva világosan ki kell mondani, hogy a terapeuta felelőssége elsősorban abban áll, hogy átlássa és értelmezze az előterjesztett problémát, majd annak megoldására munkatervet készítsen és ezt felkínálva segítse elő a változást; a segítséget kérő(k)é pedig abban, hogy e munkában aktívan részt vegyenek. Így érthető meg az a – véleményem szerint nagyon fontos – munkával kapcsolatos alapvető kijelentésem, hogy csodát (különösen önmagától, erőfeszítés nélkül bekövetkezőt) a terápiától nem lehet várni és én magam semmi esetre sem vállalhatom ennek ígéretét. Ha ezt megtenném, az a hozzám fordulókkal és az elhivatottsággal szembeni tiszteletlenség, komolytalanság és igénytelenség lenne.

 

Terápia online:

Az online terápia; konzultáció; kísérés előnyei: kényelmes, otthonról is bármikor elérhető. Nem kell utazni és annak költségeit, kényelmetlenségeit felvállalni.

Az online ( skype; msn ) közös munka ugyanúgy, mint a személyes, előre egyeztetett időpontban történhet. Időtartam tekintetében ugyanaz érvényes, ami a fenti 3. pontban.

További lehetőség az e-mail vezetés – kísérés igénybevétele: az alkalmanként 2-3 gépelt A4 oldalon elküldött írásos problémafeltárásra 10 napon belül tudok érdemben válaszolni. Ez a megfogalmazott probléma egyedi felmérését és arra vonatkozó egyedi problémamegoldási javaslattételt, folyamatos kísérést jelent.

Terápia személyesen:

A pár – és családterápiás munka, a tanácsadás, egyéni konzultáció és személyiségfejlesztő vezetés – kísérés hagyományos módja. Elvitathatatlan előnye a személyes találkozás, a személyes kontaktus, amelynek a közös munka eredményeit illetően igen nagy jelentősége van.

A szaksegítséget személyes találkozások (ülések) formájában jelenleg AJKÁN; PÁPÁN; TAPOLCÁN és VESZPRÉMBEN tudom felajánlani időpont egyeztetést követően.

Asztali nézet