MENÜ

Az emberek általában akkor keresnek szaksegítséget, amikor felismerik (esetleg környezetük is segíti őket ebben), hogy egyéni vagy társas életük kapcsolati nehézségei a tűréshatárukat meghaladó lelki (testi) szenvedést okoznak számukra.


A valóban gyümölcsöző egyéni / pár – és családterápiás munkához időre és kitartásra van szükség. Tapasztalatom szerint általában 8 – 10 konzultáció / ülés feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a változás valamelyest érzékelhető legyen. Fontos azonban azt is kimondani, hogy ez csupán egy hozzávetőleges adat. Minden élettörténet és probléma egyedi, így a segítségnyújtás módja és időtartama is ilyen, ezért a munka lehet az említettnél jóval hosszabb is; ugyanakkor előfordulhat, hogy néhány (2 – 3) alkalom is eredményeket hozhat.

Általános érvényű terápiás / konzultációs igazságok: meggyőződésem, hogy egyetlen módszerrel sem lehet csodát tenni. Ezért a kitűzött célokat reálisan kell megfogalmazni, ellenkező esetben az eltúlzott várakozások könnyen csalódást eredményezhetnek.

Mindezekkel együtt mégis állítható, hogy a diszfunkcionálisan működő párkapcsolatban vagy családi rendszerben, illetve az egyéni életvitelben igen jelentős változásokat lehet elérni. Ennek mértéke a következőképpen határozható meg: mindenki annyit tud kivenni belőle, amennyi energiát önmaga bele tesz. A munka oroszlánrészét a párnak / egyénnek kell elvégeznie saját belső lelki útját végigjárva. Ezt helyette / helyettük senki sem teheti meg, így a terapeuta sem. Ígéretet sem tehet e teher átvállalására. A segítségnyújtásra azonban annál inkább. A terapeuta megértő és hozzáértő kísérőként kell, hogy a segítséget kérő(k) mellett álljon. Ilyen értelemben ő is együtt halad az úton a hozzá fordulókkal és osztozik a problémában: annak megoldása érdekében hipotéziseket állít, terápiás munkatervet készít és megoldási javaslatokat tesz, direkt feladatokat ad. Többek között így próbálja előmozdítani a kívánatos változást.

Asztali nézet